Agnė Petkutė-Budrienė

Esu šokio-judesio terapeutė bei jogos mokytoja, Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos narė.

Dirbu su vaikais, suaugusiais bei šeimomis.

Kiekvienas mūsų susitikimas - tai kvietimas patirti kūnišką sąveiką tarp minčių, jausmų ir veiksmų.
Pagrindinis siekis - ryšio su savo gyvybingu, jaučiančiu ir judančiu kūnu stiprinimas.

Atspalviai nuotr.

Mano darbo metodai

Vidinio pasaulio bei tarpasmeninių santykių tyrinėjimas ir pažinimas per judesį. Esminiai komponentai - šokis, kaip kūno judesys, kūrybinė išraiška ir tarpasmeninis santykis.

Žaidimu paremta joga vaikams
Joga suaugusiems

Įtampos, streso ir traumų paleidimo pratimai, paremti natūraliu kūno drebėjimu. Nesudėtingų pratimų dėka padedame kūnui įeiti į natūralų drebėjimą, kurio metu galime atsistatyti po streso, leidžiame nurimti nervų sistemai.

Šokio-judesio terapija

Šiuolaikiniam žmogui pritaikyti jogos užsiėmimai, kuriuose dėmesys skiriamas fizinei praktikai. Derinamos statiškos ir dinaminės jogos pozų sekos. Siekiame dėmesio koncentracijos, kūno stiprinimo ir lankstumo lavinimo, streso įveikos, atsipalaidavimo.

Žaismingos jogos pamokos vaikams ir visai šeimai, paremtos ,,Rainbow Kids Yoga" metodika. Pamokos įtraukia jogos pozas, atliekamas po vieną ir poroje, mindfulness atsipalaidavimo ir koncentracijos pratimus, judesio žaidimus.

TRE traumos ir streso paleidimo pratimai

O1

Individuali terapija

Individuali šokio-judesio terapija, leidžianti pažinti ir išreikšti savo vidinį pasaulį per judesį.

Suaugusiems skirtos terapijos metu dirbame su kasdieniame gyvenime kylančiais sunkumais, pažįstame ir keičiame nebetarnaujančius elgesio modelius, stipriname ir kaupiame asmeninius resursus.
Įprasta sesijos trukmė - 50 min.

45 eurai / sesija

Upė pati teka nuotr.

Vaikams skirtos terapijos metu dirbame su emocinio pasaulio pažinimu per judesį ir kūrybinę raišką. Stiprinama vaikų savireguliacija, gebėjimas nurimti. Mokomąsi būti ryšyje, save išreikšti, komunikuoti.
Įprasta sesijos trukmė - 30 min.

30 eurų / sesija

O2

Grupinė
terapija

Grupinės terapijos sesijose tyrinėjame savo vidinį pasaulį bei santykį su kitais.
Grupės nariai mums teikia grįžtamąjį ryšį apie savo patirtį būnant kartu, o mes mokomės tą grįžtamąjį ryšį priimti, reaguodami naujais būdais.
Įprasta sesijos trukmė - 1,5 val.

25 eurai / sesija

Upė pati teka nuotr.

O3

Jogos
pamokos

Individualios jogos pamokos vaikams, suaugusiems, šeimoms.
Grupiniai užsiėmimai ugdymo įstaigose, darbo vietose.
Pagal poreikį praktikuojami kvėpavimo pratimai, jogos pozos, atsipalaidavimo technikos.
Suaugusieji kviečiami praktikuoti hatha jogą, vaikai (ir šeimos su vaikais), ugdymo įstaigos - ,,Rainbow Kids Yoga" metodika paremtą žaismingą jogą.

nuo 45 eurų / val.

Atspalviai nuotr.

04

TRE įtampos ir traumos paleidmo pratimai

TRE (trauma and tension releasing exercises) - tai nesudėtingų pratimų seka, kurios dėka padedame kūnui įeiti į natūralų drebėjimą. Drebėjimo metu galime atsistatyti po streso, nurimsta mūsų nervų sistema, atsipalaiduoja kūnas.

Individuali sesija - 45 eurai.

Grupinė sesija - 35 eurai.

123rf.com nuotr.

O5

Seminarai

Švietimo, sveikatos ir darbo su jaunimu sričių specialistams: šokio-judesio terapijos metodų integravimas pedagoginiame, sveikatos stiprinimo darbe arba darbe su jaunimu.

Ugdymo įstaigoms, darbo kolektyvams: seminarai gilesniam savęs ir grupės pažinimui, psichologinio atsparumo stiprinimui bei kitais, jums aktualiais, kūno judesio ir psichologinės sveikatos ryšio aspektais.

nuo 150 eurų / val.

Atspalviai nuotr.