Esu Agnė,
Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos narė, šokio-judesio terapeutė ir jogos mokytoja.

Tikiu, jog visi galime susitikti su savimi ir kitu per judesį. Remiuosi integraliu požiūriu į žmogų ir priimu kūną ir psichiką, kaip nedalomą visumą.

Patiriu ir nuolatos stebiu klientų patirtyse, jog įsiklausymas į savo kūną, jo poreikių atliepimas ir judėjimas – tai pagrindas asmeniniam augimui, savęs pažinimui, sveikimui.

Dirbu su vaikais, šeimomis ir suaugusiais. Turiu įvairialypę judėjimo ir kvietimo judėti kitus patirtį, tad kviečiu susitikti suaugusiems ir vaikams skirtose jogos pamokose, šokio-judesio terapijos sesijose, judesio edukacijose ir patyrimuose.

Žinias gilinu traumos ir įtampos paleidimo srityse (TRE metodas).

Norint dalyvauti mano vedamose praktikose, nereikalinga jokia išankstinė patirtis, tik smalsumas tyrinėti save per kūną ir judesį.

Mano darbo metodai

Šokio-judesio terapija

Vidinio pasaulio bei tarpasmeninių santykių tyrinėjimas ir pažinimas per judesį. Esminiai komponentai - šokis, kaip kūno judesys, kūrybinė išraiška ir tarpasmeninis santykis.

Joga suaugusiems

Šiuolaikiniam žmogui pritaikyti jogos užsiėmimai, kuriuose dėmesys skiriamas fizinei praktikai. Derinamos statiškos ir dinaminės jogos pozų sekos. Siekiame dėmesio koncentracijos, kūno stiprinimo ir lankstumo lavinimo, streso įveikos, atsipalaidavimo.

Žaidimu paremta joga vaikams

Žaismingos jogos pamokos vaikams ir visai šeimai, paremtos ,,Rainbow Kids Yoga" metodika. Pamokos įtraukia jogos pozas, atliekamas po vieną ir poroje, mindfulness atsipalaidavimo ir koncentracijos pratimus, judesio žaidimus.

TRE traumos ir streso paleidimo pratimai

Įtampos, streso ir traumų paleidimo pratimai, paremti natūraliu kūno drebėjimu. Nesudėtingų pratimų dėka padedame kūnui įeiti į natūralų drebėjimą, kurio metu galime atsistatyti po streso, leidžiame nurimti nervų sistemai.

Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas

Vilniaus Universitetas ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Menų terapijos (šokio-judesio terapija), magistro laipsnis
2019-2021

Vytauto Didžiojo Universitetas

Specialioji pedagogika, kvalifikacinis laipsnis
2020-2021

Lietuvos edukologijos universitetas

Psichologija, bakalauro laipsnis
2012-2016

Kvalifikacijos kėlimas

Laban-Bartenieff judesio analizės sistema (Susan Scrath, UK ir Karen Studd, JAV). 2022 09 16-18, 2022 12 16-18.

TRE traumos ir streso paleidimo pratimai (Steph Hogdson, UK), 2022 05 - 2024 02.

Profesiniai šokio-judesio terapijos mokymai ,,Kūnas, emocijos ir ryšiai" (Alexander Girshon), 2021 10 01-03.

,,Integralus šokis", 3 dalių ciklas (Aleksander Giršon), 2019.

,,Kūnas ir žemė", patyriminės anatomijos ir somatinio judesio seminaras (Andrea Olsen, Caryn McHose, JAV), 2019.

200 val. jogos mokytojo sertifikatas, Buddha on bike, 2018.

Vaikų jogos mokytojo kvalifikacija, Rainbow Kids Yoga, 2017.

Projektai ir konferencijos

Konferencijos, seminarai

Konferencija ,,Klinikinė pastoracija. Į pacientą orientuota sveikatos priežiūra: tarp svajonės ir realybės", pranešimas ,,Menų terapijos, šokio-judesio terapijos taikymo galimybės", 2024 02 07.

Seminaras ,,Šokio-judesio terapija vaikams ir paaugliams", Žmogaus psichologijos studija, 2023 02 17.

Seminaras ,,Augu, kad auginčiau kitą", pranešimas ,,Šokio-judesio terapijos taikymo galimybės pedagoginiame darbe", 2022 11 26.

Konferencija “Aš (ne)galiu mokytis mokykloje?! Ko reikia elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams”. Pranešimas ,,Šokio-judesio terapija elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų savireguliacijai stiprinti", 2022 11 25.

VU Medicinos fakultetas ,,Kuriame Lietuvos ateitį", pranešimas ,,Šokio-judesio terapija vaikams, turintiems traumines patirtis", 2021.

Projektai

Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos projektas Šokio ir judesio edukacijos pabėgėliams" (2024-2025).

Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos projektas Šokio edukacijos negalią turintiems vaikams, jų mokytojams ir tėvams / globėjams / rūpintojams" (2024-2025).

Psichosocialinės sveikatos stiprinimo projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ (Šeškinės poliklinikoje ir pabėgėlių stovykloje, 2023-2024).

Vaikų ir jaunimo psichosocialinės sveikatos stiprinimo projektas (Šeškinės poliklinikoje bei Vilniaus miesto mokyklose, 2022);

,,Soul Xpressions" (Uganda, Afrika). Darbo šešėliavimas ir šokio-judesio dirbtuvių vedimas bendradarbiaujant su vietinėmis vaikų ir jaunimo organizacijomis, 2022 08-09.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei (kompleksinių paslaugų centre Šeimos slėnis, 2020-2021).

Geros savijautos programų ,,Emocijų šokis" ir ,,Žaidžiu jogą" įgyvendinimas mokyklose, 1-5 klasių mokiniams (Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio rajono, Šilutės rajono, Rokiškio mokyklose, 2021-2022).

Projektas ,,Creating the Bridges: Art therapy for families with the special child”. Šokio-judesio bei dailės terapijos programos vaikų, turinčių negalią, šeimos nariams kūrimas, 2021.

šokio-judesio terapeute dirbau šiuose projektuose:

vedžiau seminarus bei skaičiau pranešimus šiose konferencijose: